Privacy & Verantwoordelijkheid

creative2energy vzw

Artikel 1: Annulatie

Temple of the Earth is niet verantwoordelijk voor annulering van retreats en kan niet de kost op zich nemen van eenderwelk vliegtuig of ander transport ticket.

In geval van annulatie van een hosting retreat, training, workshop of incentive, de terug betaling en alle communicatie en discussie hierrond, is verantwoordelijkheid van het hosting team. Dit is niet de verantwoordelijkheid van Temple of the Earth noch van Creative2Energy vzw.

In het geval van een annulatie van een eigen retreat, training, workshop of incentive, is de terugbetaling en alle communicatie en discussie hierrond, de verantwoordelijkheid van Temple of the Earth/Creative2Energy vzw. Dit houdt dus niet de terugbetaling van vliegtuig of andere transport tickets in.

Artikel 2: Persoonlijke annulatie

In het geval van een eigen annulatie door een persoon die ingeschreven is in een retreat, workshop, training of incentive, onafhankelijk van de reden van annulatie:

  • 1 maand voor de retreat, workshop, training, incentive aanvangt: 50% devolutie
  • 3 weken voor de retreat, workshop, training, incentive aanvangt: 25% devolutie
  • 2 weken voor de retreat, workshop, training, incentive aanvangt: 0% devolutie
  • er wordt altijd een minimum van 25 euros administratie kosten aangerekend

Artikel 3: Eigen verantwoordelijkheid

Door registratie/inschrijving in een retreat, workshop, training, incentive, verklaart de persoon eigen verantwoordelijkheid te nemen/ hoeder/hoedster te zijn voor zichzelf, dus zorg te dragen voor zichzelf.  Het is eigen verantwoordelijkheid om elke fysieke, mentale of psychologische ziekte te vermelden aan de eigenaars van Temple of the Earth en/of het hosting team.

Temple of the Earth/ Creative2Energy vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gestolen items, schade, verwondingen of eender welke ziektes, op geen enkel niveau. Temple of the Earth/Creative2Energy kan nooit een schadevergoeding worden geëist.

Door registratie/inschrijving in een retreat, workshop, training, incentive, verklaart de persoon in te stemmen met alle boven beschreven artikels.