[:en]Healing, Shiatsu, Coaching, Massage, Initiations[:nl]Coaching, Medicine Healing & Inwijdingen[:]

[:en]Individual Coaching (life or online)

Medicine Healing

Shiatsu

Holistic Massage

 

Life is what you make of it. We can enrich our lives, give ourselves energy and joy and be as creative and happy as we allow ourselves

Learning to feel and experience who you really are apart from old conditions, patterns and thoughts. Learning to free yourself from pain, sadness, frustration, fear, emotions that are deeply anchored in our stomach, pelvis and womb. Embody, Empower & Express… embody and embrace what lives inside you, give it the strength or softness it needs, and out of it through any form of creation (sound, image, movement, drama, play…).

We no longer need to live in separation. Whatever backpack we carry with us from our birth or early childhood, whatever trauma or karma we came into this world with… There is always and for everyone a path to unity and unity with the universal source of motherly love, of light, trust and primordial creation, and with yourself….

Our healing is a combination of coaching and energetic healing with techniques from different cultures, with the power and light of Mother Earth and the universal source of healing from the cosmos.

 

Veerle Phara gives creative and contextual coaching, healing & individual sessions  whats app: +32 473 879410

 

Malika gives shiatsu & holistic massage whats app: +32 495 751860

 

Yves gives coaching for men and young adults, also father-son relationships. He guides ceremony with the sacred Huachuma (individual and in group) whats app: +32 478 389718

 

“Energetic healing has been alive for centuries. Through the flow of universal energy, the use of powerful symbols and shamanic techniques, one’s condition can heal, heal, change physically, emotionally, mentally or spiritually…

 

Initiations

all Reiki degrees

Medulla Pineal – Pineal Gland Initiation

Shamanism

Munay Ki and Nusta Karpay, Blossoming

Rite of the Womb

 

HEALING, SHIATSU, COACHING, MASSAGE  and INITIATIONS by appointment only

info@templeoftheearth.org

Veerle Phara +32 473879410 (whatsapp)

Malika +32 495 751860 (whatsapp)

Yves +32 478 389718 (whatsapp)[:nl]Individuele Coaching  & Medicine Healing

Het leven is wat je er zelf van maakt. We kunnen ons leven verrijken, onszelf energie en vreugde geven en net zo creatief en gelukkig zijn als we onszelf toestaan

Leren voelen en ervaren wie je werkelijk bent los van oude condities, patronen en gedachten. Jezelf leren bevrijden van pijn, verdriet, frustratie, angst, emoties die diep in onze buik, bekken en baarmoeder verankerd zitten. Embody, Empower & Express… belichaam en omhels wat er in je leeft, geef het de kracht of de zachtheid die het nodig heeft, en uit het via eender welke vorm van creatie (klank, beeld, beweging, drama, spel…).

We hoeven niet  langer in de afgescheidenheid  te leven. Wat we ook als rugzak meedragen uit onze geboorte of prille jeugd, met welk trauma of karma we hier ook op wereld zijn gekomen… Er is altijd en voor iedereen een spoor naar eenheid en één-zijn met de universele bron van moederliefde, van licht, vertrouwen en oercreatie, en met jezelf…

Onze healings zijn een combinatie van coaching en energetische healing met technieken uit verschillende culturen, met de kracht en het licht van Moeder Aarde en de universele bron van heling uit de kosmos.

Yves geeft coachings voor mannen en jong volwassenen, ook vader-zoon relaties

Veerle geeft creatieve en contextuele coachings, healings & individuele sessies

’Energetische heling bestaat al sinds eeuwen. Door de stroom  van universele energie, het gebruik van krachtige symbolen en sjamanistische technieken, kan iemands toestand lichamelijk, emotioneel, mentaal of spiritueel helen, genezen,  veranderen…

zie artikel uit Change geschreven door Veerle

van trauma naar vertrouwen

 

INWIJDINGEN

alle Reiki-graden

Medulla Pineal – Pijnappelklier inwijding

Sjamanisme

Munay Ki en Nusta Karpay, Blossoming

Rite of the Womb

 

COACHING, HEALING en INWIJDINGEN enkel op afspraak 

info@templeoftheearth.org

Veerle Phara +32 473879410 (whatsapp)

Yves +32 478 389718 (whatsapp)

[:]
Facebook